Grondonderzoek door Joey Willemsen in Rubya

In oktober en november 2012 heb ik, Joey Willemsen met Inge-Loes Vredegoor veldwerk verricht in Rubya, Tanzania. Dit verrichte veldwerk had betrekking tot een project van de stichting Shoma. Wij zijn tijdens onze studie in contact gekomen met deze stichting en wilden graag ons steentje bijdragen. Dit door te helpen bij de voorbereidingen voor het bouwen van de nieuwe Shoma school. Voor mij bestond dit vrijwilligerswerk voornamelijk uit grondonderzoek.

Grondonderzoek

Voordat de school ontworpen en gebouwd kan worden is het van belang het gekochte stuk grond goed in kaart te brengen. Vragen die beantwoord moesten worden waren: is het stuk grond vlak?; ligt het op een helling?; hoe is de grondsamenstelling?; is er infrastructuur (zowel verkeer als elektriciteit) aanwezig?

Eenmaal aangekomen in Rubya, werden wij zeer goed opgevangen door de fam. Bigirwamungu. Elias (Kakengere) heeft ons het stuk grond laten zien dat op zo’n half uur lopen van ons huis lag. De grond was afgezet met enkele centimeters hoge grensboompjes. Het stuk land ligt op een helling met een uitzicht over de gehele vallei, waar wij tijdens onze metingen twee weken lang van hebben kunnen genieten.

Bij het landmeten is uitgegaan van één vast punt, het hoogste punt. Vanaf dit punt is in banen naar beneden gemeten. Om de twintig á vijftig meter is m.b.v. touw, een touwwaterpas, een meetlint en twee stokken, de hoogte gemeten. In totaal zijn zo’n 65 punten gemeten. De hoekpunten van alle banen zijn terug te vinden d.m.v. de GPS coördinaten die ook tijdens ons bezoek nagegaan zijn.

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de grondeigenschappen door op verschillende plaatsen gaten te graven. De kleiachtige grondsoort die je daar overal tegenkomt, bleek ook op ons stuk grond de overhand te hebben. De grond was blijkbaar erg vruchtbaar aangezien mensen al casave aan het verbouwen waren.

De meetgegevens zijn in Nederland verder uitgewerkt en overgedragen aan stichting Shoma. Op deze manier kan de architect verder werken aan het ontwerp van de nieuwe Shoma school.

grondP1050323

Gerelateerde projecten

Overige nieuwsberichten