We zoeken onderwijzers/onderwijzeressen als vrijwilligers voor de Engelstalige school

Zes maanden geleden zijn we gestart met het inzetten van een vrijwilligster op onze Engelstalige lagere school in Rubya. Fleur heeft er een groot succes van gemaakt. Rebecca heeft haar opgevolgd en zal in februari 2019 huiswaarts keren. Voor het onderwijssysteem is de inbreng van Nederlandse deskundigen een geweldige aanvulling. Twee culturen begrijpen elkaar langzamerhand  steeds beter en de onderwijskrachten ter plekke  zijn leergierig. Vandaar onze oproep bij de Pabo’s zoals hieronder weergegeven. Beter leesbaar met deze link: affiche leerkracht 2

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Overige nieuwsberichten