De Slach om,e Mar ging ook dit jaar weer voor Shoma

Koningsspelen in Burgum

De koningsspelen waren alleen vanwege het mooie weer al een succes en voor ons, Slach om ,e Mar /Shoma, is het een heel groot succes geworden.    De groepen 5 t/m 8 van de 3 basisscholen hebben maar liefst € 6458,83 via de sponsorloop opgehaald!    Een geweldig resultaat!!

Met het geld van Slach om,e Mar komen we zeker op ruim €10.000   Hier kunnen we in Rubya, Tanzania weer heel veel voor doen.  We denken aan het waterproject ( er is n.l. goed drinkwater aangeboord op het schoolterrein) de afbouw van een klaslokaal en leermiddelen voor de engelstalige school.

Een geweldige stimulans om weer verder te werken aan ons mooie project om de kansarme kinderen van Rubya een goede toekomst te bieden!!                                     www.shoma .nl

Gerelateerde nieuwsberichten

Overige nieuwsberichten