De bouw van KEMPS

In het kader van het belang van goed onderwijs en dat dit niet voor elk kind vanzelfsprekend is, willen wij als stichting Shoma een droom realiseren, namelijk de droom van Frank: “Hoe kan ik (Frank) door middel van deze Engelstalige lagere school de mensen uit mijn geboortedorp meer kansen geven”.

Een droom waarbij het bevorderen van kwaliteitsonderwijs centraal staat en daadwerkelijk de kans van een kind op een goede toekomst vergroot wordt. De kwaliteit van het reguliere onderwijs in de omgeving van Rubya laat namelijk veel te wensen over. Om kinderen echt de kans te geven op een goede toekomst (met liefst een vervolgopleiding) zal de basis dus goed moeten zijn. Daarom is in januari 2012 het idee gekomen om Franks droom waar te maken en een English primary school te beginnen. De doelstelling is om het niveau van onderwijs te verbeteren en vanuit deze school ook de omliggende scholen aan te sturen. Op deze manier hoopt stichting Shoma niet alleen het onderwijs op de nieuwe school te verbeteren, maar ook op de bestaande scholen. Uitgaande van het plan dat de school na 5 jaar kostendekkend zal kunnen draaien.

Om dit voor elkaar te krijgen moest Shoma eerst officieel in Tanzania geregistreerd staan als stichting. Dat is gelukt! Daarnaast heeft stichting Shoma een groot stuk grond (4,5 hectare) gekregen van de gemeenschap in Rubya. Na veel voorbereiding en dankzij de inzet van vele sponsoren, crowdfunding en  sponsoracties vanuit diverse regio’s zoals  Hengelo, Hoogeveen, Burgum en Enschede kon de knoop dan ook uiteindelijk worden doorgehakt om in januari 2015 te starten met de bouw van de school.

Vanaf de start van de bouw van de school is er enorm veel gebeurd. Met hart en ziel heeft het bestuur van stichting Shoma samen met de bevolking uit Rubya drie jaar lang gewerkt aan het realiseren van de droom van Frank. Welke stappen er precies gezet zijn in de afgelopen jaren in terug te vinden in de nieuwsberichten.

Op 25 januari 2016 is de “School van Frank” feestelijk geopend. De school heeft de naam KEMPS – Kashasha English Medium Pre-Primary School – gekregen en is gestart met 29 kinderen in twee klaslokalen. Hiervan is één lokaal in gebruik voor de twee kleuterklassen en één voor de eerste klas van de basisschool. Ook de toiletten en de ruimtes voor de leraren en de staf zijn overkapt en in gebruik. Elke middag wordt er voor de kinderen een maaltijd gekookt en wordt gezorgd voor het schoon houden van dat deel van het gebouw dat wordt gebruikt. De werkzaamheden aan de school zijn nog in volle gang. De bouw van die klaslokalen verloopt stapsgewijs zodat de kinderen uit de klassen door kunnen stromen naar het volgende schooljaar en er dus weer een ‘nieuwe klas’ bij komt. ‘s Avonds is er bewaking aanwezig. In Rubya en omgeving wordt gezien dat de school nu écht begonnen is en elke week melden zich weer nieuwe leerlingen aan.

Shoma hecht veel belang aan het feit dat onderwijs voor iedereen is. Het primaire doel is daarom het naar school laten gaan van de kinderen uit Rubya en omgeving. Sponsoren blijven voor ons project van groot belang. Dat geldt zowel voor de sponsoren die voor € 350,- per jaar een kind willen sponsoren, maar het geldt even zo goed ook voor de sponsoren die ons met andere bedragen willen (blijven) ondersteunen. Graag willen we meer van onze prioriteiten realiseren. Het enthousiasme van de leraren en vooral van de kinderen zelf in Rubya, is hiervoor een waanzinnige motivatie!

Gerelateerde projecten

Overige nieuwsberichten