Privacybeleid Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania

Vanaf 25 mei 2018 zijn de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende Uitvoeringswet van kracht. Op basis van de invoering (AVG) moet door onze stichting een privacyverklaring worden opgesteld.

Inhoud privacyverklaring

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De stichting Onderwijsbevordering NW-Tanzania (Shoma) kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt.
Shoma verwerkt o.a. de volgende persoonsgegevens:

Uw voor- en achternaam, uw adresgegevens en uw e-mailadres.

Beeldmateriaal
Beeldmateriaal, verzameld in Nederland, wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden. Van personen op dit beeldmateriaal zal, voor publicatie op de website, toestemming van betrokkenen worden gevraagd.

Betalingsverkeer
Bezoekers kunnen direct doneren. Deze donatie verloopt via Mollie.

Waarom zijn deze gegevens nodig?
Shoma verwerkt deze gegevens om contact met u te kunnen opnemen als u daarom vraagt, of als er informatie vanuit de stichting naar u gezonden moet worden.

Beveiliging en bewaartermijn

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. De gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplichten/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens bewaard worden.

Delen met derden

Shoma verstrekt de persoonsgegevens alleen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Shoma worden algemene bezoekgegevens bijgehouden door middel van Google Analytics. Deze gegevens worden gebruikt voor voor analyse van bezoek- en klik-gedrag om de website te verbeteren. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ieder heeft het recht zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Een verzoek tot inzage, wijziging dan wel verwijdering kan gestuurd worden aan info@shoma.nl