Voortgang bouw van de school (KEMPS)

In januari 2015 is besloten te starten met de bouw van een Engelstalige lagere school. (zie voor het waarom “de bouw van KEMPS”)

De school is casco gebouwd. In januari 2016 (start schooljaar in Tanzania) zijn de eerste 3 groepen van start gegaan. Twee klaslokalen, voldoende toiletten en een lerarenkamer waren klaar voor gebruik. De helft van de school was op dat moment voorzien van een dak. Er moet nog veel gebeuren, maar in april 2016 zijn alle lokalen onderdak. De afbouw moet de komende tijd nog plaatsvinden.

In september 2019 is de stand van zaken zo , dat er 6 lokalen klaar zijn voor het onderwijs. Er zijn nu nog 6 groepen en dus hebben we nu voldoende ruimte. Voor januari 2020, wanneer het nieuwe schooljaar begint, moet er nog minimaal één lokaal afgebouwd worden.

Inmiddels is met de bouw van de keuken begonnen, De verwachting is dat de keuken eind 2019 in gebruik genomen kan worden. Dit is hard nodig omdat er met de start van het nieuwe schooljaar voor ca. 150 kinderen gekookt moet gaan worden.

Meer informatie over de voortgang van de bouw vindt u in onze nieuwsbrieven. Zie onder het kopje “foto’s” een fotoreportage van de bouw van de school, of via deze link: https://www.shoma.nl/foto/bouw-van-de-school-kemps/