Steun ons

Stichting Shoma is in eerste instantie opgericht om kansarme kinderen, in de omgeving van Rubya (Tanzania), naar school te laten gaan. Onder deze kinderen zitten veel AIDS wezen. Door scholing aan te bieden krijgen zij een kans zich verder te ontwikkelen. Er gaan momenteel 280 kinderen naar Tanzaniaanse overheidsscholen.

Het onderwijs op overheidsscholen is in het algemeen van matige kwaliteit. Er wordt les gegeven in het Swahili. Daarom heeft Shoma beslist een Engels talige school te stichten. Kennis van Engels vergroot de mogelijkheden bij een vervolg studie aanzienlijk.

U kunt ons daarbij helpen door:

  • Een kind te sponsoren dat naar de normale Tanzaniaanse school gaat. De kosten bedragen 40 euro per kind per jaar.
  • Een kind te sponsoren dat naar de Engels talige school gaat. De kosten hiervoor bedragen 350 euro per kind per jaar. Met een bedrag van 30 euro per maand helpt natuurlijk ook een kind.
  • Geld te doneren voor schoolmiddelen zoals bv spelmateriaal en speeltoestellen.
  • Geld te doneren voor de afbouw van de school

Natuurlijk kunt u ook gewoon donateur worden.

Shoma: IBAN NL55 ABNA 0501 3541 58

Vrijwilliger te worden: Neemt u in dat geval contact met ons op via info@shoma.nl