Onderwijsondersteuning vanuit Nederland

Hallo allemaal! 👋 Mijn naam is Inger. Ik ben student Social Work in Groningen en ik werk als dansdocent. In mijn danslessen richt ik me op bewegend leren, waarbij bijvoorbeeld rekenen wordt toegepast in de dansles. Daarnaast werk ik als begeleider voor kinderen met gedragsproblemen. Dit doe ik door bijvoorbeeld met een kind mee te gaan naar school en te ondersteunen in de klas. Op 21 september ben ik vertrokken naar Tanzania. De reden voor mijn vertrek is vrijwilligerswerk op KEMPS. Ik blijf tot 9 december. Een van mijn doelen voor de komende maanden is het ondersteunen van de leerkrachten, met als specifieke doelgroep de nursery en P1 (vergelijkbaar met de kleuters en groep 3). Ik wil graag differentiatie aanbrengen in de lessen door kinderen die moeilijk leren extra aandacht/uitleg te geven en kinderen die snel leren extra werk te bieden. Daarnaast wil ik bewegend leren toepassen in de lessen. 📚👩‍🏫 In de eerste week zijn we begonnen met het observeren van lessen. De lessen zijn niet te vergelijken met de lessen in Nederland. De leerkracht schrijft iets op het bord en de kinderen schrijven het over. Ik denk dat er veel winst te behalen valt door de leerkrachten meerdere werkvormen aan te leren. De nursery lokalen waren kaal ingericht en daar wilde ik gelijk verandering in brengen. Ik heb samen met de leerkracht en de kinderen van nursery 2 de klas schoongemaakt en posters op de muren gehangen. In de dagen erna zag ik dat de andere leerkrachten ook posters in de klas opgehangen. Dat vond ik heel leuk om te zien! 😃 De werkvorm ‘bewegend leren’ begint met een basis gymles. Gymles wordt niet gegeven op de school en daarom ben ik de afgelopen week begonnen met gewone gymlessen geven aan alle klassen van KEMPS. Tikkertje, fopbal en andere simpele spellen zoals estafette zijn geïntroduceerd. Ook heb ik ze geleerd hoe ze omgaan met gym materiaal dat ik heb meegenomen uit Nederland. Ik vond het bijzonder om te zien hoeveel plezier de kinderen hadden met simpele spellen. Eigenlijk is er met die blije koppies al een heel mooi doel behaald deze week. 🤸‍♂️🏃‍♀️ De komende weken ga ik me richten op de gymlessen en de docent die uiteindelijk de gymles gaat geven. Mijn doel is dat de nursery en P1 docenten de gymlessen zelf aan hun klas gaan geven en dat er voor de andere klassen een gymdocent komt voor een dag in de week. Als de basis gymlessen staan, wil ik het bewegend leren implementeren. Dit was mijn avontuur tot nu toe! Veel liefs, Inger ❤️🌍🤗

Mijn naam is Pytrik, ik ben 26 jaar. In 2019 ben ik afgestuurd aan de PABO. Eerst heb ik een jaar gewerkt in Reahûs en Blauwhuis. Hierna heb ik drie jaar gewerkt in Blauwhuis, eerst een jaar groep 4/5 en daarna twee jaar groep 5/6. 👩🏼‍🏫 Voor mijn studie ben ik in 2018 naar Zuid-Afrika geweest. Hier heb ik stage gelopen op een basisschool in een township en heb ik scriptie geschreven. Dit was zo’n top ervaring, dat ik sindsdien graag terug wilde naar Afrika. 🌍🥰 Vervolgens kwam ik spontaan op Facebook ‘stichting Shoma’ tegen en ging ik de website bekijken. Het leek me fantastisch om vrijwilligerswerk voor Shoma te doen, dus heb ik contact gezocht. Na enkele gesprekken te hebben gevoerd en wensen van beide kanten te hebben besproken, hebben we besloten dat ik afgelopen september naar hier zou gaan. ✈️🇹🇿 Zo leerde ik Inger kennen en zijn we 21 september samen vertrokken. Maandag 25 september zijn we gestart op KEMPS en hebben we kennis gemaakt met de school, het team en de kinderen. De eerste week stond vooral in het teken observeren en kennis maken. 😊 Vanaf de 2e week ben ik gerichter aan de slag gegaan. Ik wil hier graag werken aan het leesonderwijs, ‘klaarwerk’ en leraren helpen hoe je een les opbouwt in verschillende stappen. Over het leesonderwijs heb ik een presentatie aan de leerkrachten gegeven. Hierin vertelde ik wat de voordelen van lezen zijn, zoals bijv. het vergroten van de woordenschat. Ook heb ik voorbeelden gegeven van hoe je leesonderwijs in kunt richten. Denk aan voorlezen, duo lezen en natuurlijk stil lezen. Voorlezen en duo lezen waren twee totaal nieuwe vormen voor de leerkrachten. Samen met de leerkrachten heb ik dit voorgedaan en hebben we het met elkaar geoefend, zodat ze ervaren hoe het werkt. Nu is het de taak aan de leerkrachten om dit te gaan oefenen. 📚🤓💪🏻 Hoe leraren klaarwerk in kunnen zetten, ben ik nog aan het ontwikkelen. Dit zal per vakgebied verschillend zijn. Leerkrachten geven hier per vak les, niet per groep. Het systeem dat wij in Nederland kennen op de middelbare school. Dit zelfde geldt voor de opbouw van een les, dit zal met de tijd vorm krijgen en hoop ik de leerkrachten in te kunnen ondersteunen en te helpen. 👍🏻👩🏼‍🏫 Nu al zin in de komende 9 weken! 🤩☀️💛 Kwaheri! ~ Pytrik🌻 ‘Tot ziens’ in Swahili

Gerelateerde nieuwsberichten

Overige nieuwsberichten