Burgumer diner

Op 11 februari 2016 is er in de Kruiskerk te Burgum een diner verzorgd voor belangstellenden met als doel elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Hieraan was een “goed doel” verbonden, te weten Shoma. Betsy en Klaas Niestijl hebben als inwoners van Burgum en bestuurleden van Shoma aan het diner deelgenomen. Het werd een mooie avond en leverde onze stichting € 746,55 op.

Gerelateerde nieuwsberichten

Overige nieuwsberichten