Waterproject

In de bedrijfsvoering van de school speelt de watervoorziening een belangrijke rol.

Water is nodig voor de bereiding van de maaltijden, het drinken dat de kinderen krijgen en voor het schoonhouden van toiletten en de gebouwen.

In de directe omgeving van de school is één natuurlijke bron, die meer of minder water geeft afhankelijk van de periode. Het halen van water van deze bron vergt veel tijd. Voor de school is dit kostbaar en voor de omwonenden een zware belasting. Het water wordt meestal door kinderen gehaald.

Omdat de school altijd over voldoende schoon water moet kunnen beschikken is een project gedefinieerd, waarbij het verkrijgen van schoon drinkwater zowel voor de school als voor de omwonenden sterk verbeterd wordt.

In het project is voorzien dat het water van de bron met pompen omhoog gebracht wordt naar de school. De school vangt  ook regenwater op. Beide stromen komen in een centraal ondergronds opvangreservoir, vanwaar het water gedistribueerd kan worden naar een tank voor de community en naar de verbruikspunten van de school. Hoe meer kinderen op school , des te meer water benodigd is.

Vervuild regenwater wordt ook opgevangen en verzameld. Dit water wordt gebruikt voor het schoonhouden van de toiletten en in een later stadium voor het bevloeien van de moestuin van de school.

De tank voor het water van de community komt op het terrein net naast het schoolterrein te staan. Verstrekking van het water aan de omwonenden zal in de gemeenschap zelf georganiseerd worden. De school zorgt alleen voor voldoende aanvoer zolang de bron voldoende water geeft.

De kosten van het project zijn begroot op ca. 28000,- euro.