Moestuin moet de exploitatiekosten drukken

Zoals al eerder in een nieuwsbrief vermeld, zijn we begonnen om een moestuin op te zetten. De kinderen op KEMPS (onze school) krijgen ieder dag een warme maaltijd. De kosten hiervan zijn enorm gestegen. Alle voedsel moet van de lokale markt gehaald worden. Door zelf te gaan verbouwen willen we de kosten van voedsel drukken. Voor het opzetten van de moestuin hebben we veel ondersteuning van de ouders van de door ons gesponsorde kinderen. Het voordeel hiervan is niet alleen dat de kosten gedrukt worden, maar is ook een voorbeeldfunctie. Men ziet hoe men producten zelf kan verbouwen. Onze helpers willen graag zelf wat verbouwen en vragen van het zaad voor hun eigen moestuin.

De start van zo’n moestuin levert extra kosten op. Zo moet de grond bewerkt worden, moet er mest komen en moeten de gewassen voldoende water krijgen om tot wasdom te komen.

Voor de watervoorziening is een systeem van putten voorzien, die met elkaar in verbinding staan en die gevoed worden vanuit de 10.000 liter tank. (onze zogeheten watertoren). Bij de watervoorziening worden de bewakers ook ingezet. Daarnaast verzorgen deze bewakers ook kleine onderhoudswerkzaamheden. Hierdoor wordt hun werk gevarieerder en kunnen zij wat meer verdienen als een bewaker sec.