Watervoorziening in droog Rubya

In een land als Tanzania is het krijgen van schoon drinkwater een dagelijks weerkerend probleem. Mensen in de omgeving van Rubya hebben geen aansluiting op een waterleidingsysteem. Zij zijn voor “schoon” water aangewezen op het opvangen van regenwater en op het verzamelen van water uit slootjes e.d. Een klein gedeelte van de bevolking kan gebruikmaken van bestaande privé bronnen.

Groot was dan ook de schrik toen de door Shoma , in samenwerking met Wilde Ganzen, geslagen bron (60 tot 80m diep) plotseling geen water meer gaf. School en omgeving moesten naar andere bronnen zoeken. Wat een geluk dat een aantal gulle gevers en ook weer Wilde Ganzen ons in staat stelden om een nieuwe bron te laten slaan. Deze bron , geslagen op een andere plaats en met een veel grotere diepte levert voldoende water op voor zowel de school als voor de bewoners van de omgeving van de school.

Dit jaar 2023 heeft aangetoond hoe belangrijk deze watervoorziening is. Het is al maanden extreem droog en deze watervoorziening is van onschatbare waarde. Nu ook de ontwikkeling van de moestuin werkelijkheid wordt zal de watervoorziening nog belangrijker worden voor de exploitatie van de school.