Licht in de school

Door een unieke samenwerking met Wilde Ganzen en Our Energy Foundation uit Hardenberg en Shoma wordt het mogelijk om de school (KEMPS) in Rubya Tanzania van elektriciteit te voorzien.

Het is een grote wens om de school van elektriciteit te voorzien. Het landelijke energienet van Tanzania is ver verwijderd van de school. Daarom is gezocht naar een mogelijkheid om zonnepanelen te laten installeren en daarmee zowel school als bibliotheek te “verlichten”. Het project wordt uitgevoerd door Green Link Tanzania en staat onder toezicht van Our Energy Foundation, welke de expertise heeft in energieprojecten op basis van zonne-energie. Via hen en Green Link kregen we een goed inzicht in de kosten. Een projectaanvraag, op basis hiervan, bij Wilde Ganzen werd door Wilde Ganzen goedgekeurd. D.w.z. dat alle drie partijen één derde (1/3) deel van de kosten voor hun rekening nemen.

De fondsenwerving is gereed, zodat de realisatie van het project eind 2019 gereed kan zijn.

Tezamen met dit project worden ook twee waterpompen, aangedreven door zonne-energie, geleverd en geïnstalleerd.