Ervaringen van Inge-Loes Vredegoor in Rubya/Tanzania

Wij, Joey Willemsen en Inge-Loes Vredegoor, hebben veldwerk verricht in Rubya, Tanzania, in de maanden oktober en november 2012. Dit verrichte veldwerk had betrekking tot een project van de stichting Shoma. In Nederland zijn we tijdens onze studie in contact gekomen met deze stichting en wilden graag ons steentje bijdragen. Dit door te helpen bij de voorbereidingen voor het bouwen van de nieuwe Shoma school. Dit vrijwilligerswerk bestond globaal uit twee delen: schoolonderzoek en grondonderzoek.

Schoolonderzoek

Om een goed beeld te kunnen krijgen van het huidige onderwijs in en rondom Rubya, hebben wij (Joey en Inge-Loes) samen scholen in Rubya en omgeving bezocht. Op deze wijze hebben wij onder andere een indruk kunnen krijgen van de lessen, lesmethodieken, faciliteiten en problemen waar de scholen tegen aanlopen. Wij probeerden op deze wijze veel van de scholen te leren om te voorkomen dat de nieuwe Shoma school deze problemen straks zelf ondervindt.

We hebben 8 scholen bezocht in Rubya en omgeving. Het ging hierbij om government scholen, dus publieke scholen. Bij aanvang van ons bezoek op elke school werden wij uitgenodigd in de lerarenkamer of in de kamer van de hoofdonderwijzer. Op elk van deze scholen hebben wij gesproken met de hoofdonderwijzers en enkele andere docenten. In het Engels waren wij in staat onze vragen te stellen met als doel een goed beeld te krijgen van de scholen. Tevens hebben wij de scholen de gelegenheid gegeven vragen aan ons te stellen. Communicatie werd, waar nodig, ondersteund door Simon die nadere toelichting kon geven in het Kiswahili over ons doel van het bezoek aan de scholen.

Tijdens deze gesprekken hebben wij ook lesplannen, roosters en organisatiestructuren in mogen kijken. Hierbij kregen we een goede uitleg van de inhoud van de school. Op elke school kregen wij een rondleiding waardoor we een goede indruk van de scholen kregen m.b.t. faciliteiten, ruimtes etc. Tevens hebben wij boeken ingekeken en mochten we kort verschillende lessen bijwonen.

Wij hebben enorm veel kunnen leren van deze scholen en hebben onze adviezen in verslagvorm uitgewerkt voor stichting Shoma. Over het algemeen hebben wij voornamelijk gemerkt dat vele scholen, tegen dezelfde problemen aanlopen. Zo hebben wij gemerkt dat er, wat betreft faciliteiten, een groot gebrek is aan boeken, klaslokalen (soms zijn er wel 115 kinderen in één klas) en toiletten (bijvoorbeeld 8 ‘toiletten’ voor bijna 1000 leerlingen). Vaak gaan de kinderen daarnaast naar school van 8 tot ca. 3 uur zonder te eten en te drinken. Ook op het gebied van inhoudelijk onderwijs en communicatie (tussen docenten en communicatie met ouders) hebben wij veel informatie geworven en onze mening en adviezen kunnen uitbrengen met betrekking tot de nieuwe Shoma school.

Ten slotte hebben wij 2 privé scholen bezocht, waarvan één in Dar es Salaam en één in Bukoba. De school in Dar es Salaam bestaat al een aantal jaren en hier zijn wij 1,5 week verbleven om een indruk te krijgen van deze school. Deze school zou als voorbeeld kunnen dienen voor de nieuwe Shoma school. De school in Bukoba, ligt op ca. 1,5 uur rijden van Rubya en is in januari 2012 van start gegaan. Aangezien zij onlangs zijn gestart met deze school, hebben wij ook veel van hen geleerd en goede adviezen mee kunnen nemen binnen ons project.