Projecten

Stichting Shoma is in 2005 opgericht. Het oorspronkelijke idee van de oprichters van de stichting was om de (leef)omstandigheden voor de mensen in de omgeving van Rubya te verbeteren. Na overleg met mensen van de lokale bevolking is ervoor gekozen om dit te doen door bij de kinderen te beginnen. Door hen een (betere) opleiding te geven zal op den duur de levensstandaard in de omgeving kunnen toenemen. Het naar school laten gaan van (wees)kinderen die dit niet kunnen is dan ook de basis van de werkzaamheden van de stichting. Momenteel gaan er door deze steun 350 kinderen naar de bestaande lagere scholen. Graag zouden we ook de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger niveau brengen. Om deze reden hebben we het plan opgevat om een eigen school te bouwen. Meer lees “Bouw van de school (KEMPS)”.

Daarnaast heeft Shoma een aantal projecten waarmee de omstandigheden (zowel voor de leefomgeving als voor scholen) verbeterd worden. Zo is er een waterbron aangelegd, wordt er gewerkt aan het leveren van solarlampen en zijn verschillende scholen voorzien van schoolboeken en nieuwe w.c.’s.