Organisatie Shoma

Shoma wordt gerund door uitsluitend vrijwilligers, zowel in Nederland als in Tanzania (op de foto een deel van de Tanzaniaanse vrijwilligers). De bezoeken die aan Rubya gebracht worden zijn ook allemaal op eigen kosten.

Bijna alle lasten van de stichting (bijvoorbeeld notariskosten, drukwerk) worden gesponsord. Op deze manier komt een zo groot mogelijk deel van het geld daadwerkelijk bij de kinderen in Tanzania terecht.

Bestuur
In Nederland wordt de stichting vertegenwoordigd door een bestuur van vijf leden. Het bestuur bestaat uit: de heer H.J. Bargeman (voorzitter), mevrouw M. Bigirwamungu (secretaris), de heer A. Bargeman (penningmeester), de heer K.A. Niestijl en mevrouw B. Niestijl-Posthumus (bestuursleden).

Vertegenwoordiging in Rubya
Ter plaatse wordt Shoma vertegenwoordigd door Angella Bigirwamungu, Dorothea Laurenti en Helga Johnson Mbeikya. Zij hebben nauw overleg met de hoofden van verschillende scholen en zorgen voor de aanschaf van schooluniformen, het lesmateriaal en voor het betalen van het lesgeld. Zij leggen hierover verantwoording af aan het bestuur in Nederland. Tevens rapporteren ze regelmatig over de vorderingen van de leerlingen.

DSCF0158