Alle kinderen hebben recht op onderwijs

In het deel van Tanzania waar Shoma actief is is het niet vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school kunnen gaan. Er zijn nog veel arme gezinnen waarin de kinderen mee moeten helpen de noodzakelijke levensbehoeften bij elkaar te krijgen. Water halen en hout sprokkelen  zijn daarbij belangrijk taken. Een deel van deze kinderen leven in lemen hutten.

Naast het feit dat er gezinnen zijn waarvan vader en moeder het naar schoolgaan niet kunnen betalen, zijn er ook veel AIDS-wezen die wel opgenomen worden in families, maar niet naar school kunnen gaan.

Daarom is Shoma in 2005 begonnen om fondsen te werven om kansarme kinderen de mogelijkheid te bieden om naar de lagere school te gaan. Onderwijs is de basis voor zelfredzaamheid waardoor zij beter in de samenleving kunnen participeren.

Door onze acties om het onderwijs in Tanzania te bevorderen helpen we mee aan veel van de doelstellingen van de Verenigde Naties, die zij in hun millenniumdoelstellingen hebben geformuleerd. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Uitbannen van honger en armoede
  • alle kinderen naar school
  • gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen
  • verminderen kindersterfte
  • verbeteren van de gezondheidszorg
  • bescherming van een duurzaam leefmilieu

Shoma heeft een meer sporen beleid om kinderen onderwijs te laten volgen:

  • kinderen de mogelijkheid geven om de overheidsscholen te bezoeken. De kosten hiervan bedragen € 40,- per kind per jaar. (In 2021 maken 180 kinderen hiervan gebruik)
  • kinderen naar de eigen Engels talige school te laten gaan. De kosten hiervan bedragen €350,- per kind/jaar. (In 2021 maken 60 kinderen hiervan gebruik)
  • Indien de financiën het toelaten krijgen kinderen de mogelijkheid een middelbare school te bezoeken. ( 12 kinderen in 2021)