Belang van de school voor de omgeving

Naast het feit dat de school werkgelegenheid verschaft is de school op meerdere punten belangrijk voor de omgeving.

Op het terrein van de school is een pomp geslagen van waaruit schoon water naar de z g. watertoren gepompt wordt. Mensen uit de buurt kunnen hier , buiten school tijd, schoon water komen halen. Men behoeft dan niet naar één of andere bron, waarin het water bijna nooit echt schoon is. Ook in droge tijden , als de meeste bronnen droog staan, is er dan voldoende schoon water. Water handelaren hebben geen toegang tot dit schone water. Omdat water halen veel tijd kost worden hiervoor meestal kinderen ingezet waardoor zij vaak niet naar school kunnen.

Daarnaast heeft de school een bibliotheek. Voor dit deel van Tanzania is het helemaal nieuw dat kinderen boeken kunnen lenen en thuis kunnen lezen. De uitstraling naar de omgeving is niet te onderschatten.