Het onderwijssysteem in Tanzania

Een schoolcarrière in Tanzania begint met 2 jaar voorbereidende school (kleuterschool), waarna een kind 7 jaar naar de lagere school gaat.

De middelbare school kan 4 jaar gevolgd worden met aansluitend een middelbare beroepsopleiding, of 6 jaar met daarna een HBO- of universitaire opleiding.

  • De lagere school is in principe gratis. Echter, er worden wel verplichte bijdragen gevraagd voor onder andere schooluniformen, lesmateriaal en onderhoud van gebouwen (€35,- per jaar). Voor veel gezinnen, en met name voor de weeskinderen, is dit niet op te brengen.
  • Voor de middelbare school geldt hetzelfde, waarnaast ook lesgeld betaald moet worden (€225,- per jaar).
  • De beroepsopleidingen zijn, ook al wordt er gewerkt met studiebeurzen van de overheid, voor de meeste mensen te duur.
Volle klassen en op de overheidsscholen slechte kwaliteit van het onderwijs