De afbouw van de school

De afbouw van de nadert zijn voltooiing. De 8 klaslokalen zijn afgebouwd en ingericht.

Onder de school is een permanente eetzaal bouwrijp en afgewerkt. Voor de aanschaf van het benodigde meubilair zijn de middelen ontvangen. In de vakantieperiode van september 2023 is alles gereed om daar de maaltijden te gaan verstrekken. De benodigde tafels en stoelen zijn beschikbaar. De organisatie voor de uitgifte van eten en het verzamelen van borden en bestek is opgezet. De kinderen eten nu niet meer in de klaslokalen. (zie foto)

Het aantal beschikbare toiletten is onvoldoende. Besloten is om twee (2) dames en twee (2) heren toiletten te realiseren in de omgeving van de eetzaal. Hiervoor moeten nog fondsen worden geworven.

De bewakers zitten nog in de oorspronkelijke metalen bouwkeet. Een ontwerp voor een redelijk onderkomen is gereed. Fondsenwerving hiervoor moet nog plaatsvinden.

De moestuin heeft veel water nodig. Een systeem voor de watervoorziening is op papier gereed. Een serie van putten moet gebouwd en met elkaar verbonden worden. Aanvoer van water vindt plaats vanuit de 10.000 litertank (onze z.g. watertoren), die gevoed wordt vanuit de nieuw geslagen bron. Fondsenwerving hiervoor is nog niet afgerond.

Er zijn nog een aantal projecten die in de loop van de tijd de aandacht zullen vragen en waarvoor nog geld bijeengebracht moet worden. Voorbeelden hiervan zijn : het verharden van een parkeerplaats, het egaliseren van de sportvelden, het opzetten van een speelplaats voor de kleintjes