De verdubbelaar is weer actief

Shoma is een aanbod gedaan om giften ,die onder bepaalde voorwaarden worden geworven, te verdubbelen tot een bedrag van maximaal €10.000,- . De looptijd van deze aanbieding loopt tot 31 december 2022. De voorwaarden, die hieraan verbonden zijn, komen er in feite op neer dat alleen extra donaties worden verdubbeld. Dus van een reguliere donateur wordt alleen een extra donatie verdubbeld voor het eerste jaar. De gift van een nieuwe donateur wordt alleen het eerste jaar verdubbeld. Giften verworven via fondsen tellen niet mee.

U kunt Shoma, dus de kansarme kinderen van Rubya en omgeving, steunen door een extra gift over te maken onder vermelding : “de verdubbelaar”

In dit kader is een initiatief vanuit Burgum waard om te vermelden. Daar heeft een dame besloten om een actie te starten om tulpenbollen te verkopen en de opbrengst aan Shoma te doneren voor de verdubbelaar. Zij maakt zakjes met 13 bollen voor € 5,- en de zakjes met 30 bollen kosten € 10,- . Natuurlijk helpt het bestuur van Shoma haar graag om deze bollen aan de man/vrouw te brengen.